Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen en werken heel zorgvuldig toch het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf niet met die onvrede rondlopen maar vertel het ons. Hoe doe je dat?

Je kunt ons altijd bellen
Meestal is één telefoontje voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dat niet en blijf je ontevreden dan vragen wij of je je klacht schriftelijk wilt indienen. Lukt het om wat voor reden niet om dat schriftelijk te doen, dan mag je een klacht ook mondeling of via de telefoon aan ons doorgeven.

Wat moeten wij weten over jouw klacht
Het is best lastig om op te schrijven of te vertellen wat je klacht is. Het kan helpen om dat op tijdsvolgorde te doen. Schrijf op of vertel de datum wanneer je klacht is ontstaan en beschrijf daarna stapje voor stapje wat er gebeurde tot aan nu, het moment dat je de klachten meldt. Hoe duidelijker jij verwoordt wat het probleem is hoe sneller je klacht is opgelost. Geef ook aan welke oplossing je wilt.

Het is handig in een brief je naam te zetten, hoe we je kunnen bereiken en een datum wanneer je de klacht hebt geschreven.

Je mag iemand anders vragen namens jou te handelen
Je mag ook iemand anders vragen om namens jou een klacht in te dienen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het in samenwerking met jou gedaan is. Bijvoorbeeld door jouw handtekening ook op de brief te zetten. Of als de klacht naar ons gemaild wordt dat jouw emailadres ook een kopie krijgt van de mail. Of dat je even aan de telefoon komt als een ander namens jou belt. Zo weten wij dat we gegevens over jou met die andere persoon mogen delen.

Hoe dien je een klacht in?
Een brief mag je per post sturen naar: Postbus 2505, 8901 AA, Leeuwarden. Of per e-mail naar bewind@thuisingroep.nl. Bellen kan op: 058-7370172. Klachten worden afgehandeld door de directie. De brief richt je dus ook aan de directie van ThuisinBewind. Als de klacht schriftelijk ontvangen is krijg je binnen 2 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Bel je en is duidelijk dat je er met de medewerker niet uitkomt dan mag je vragen of de directie je terugbelt. De directie belt je binnen 2 werkdagen terug. De directie streeft er naar om binnen vier weken een inhoudelijk antwoord te geven op je klacht. Zij mogen daarvoor informatie inwinnen bij hun medewerkers of eventueel derden. Soms is het handig om rond de tafel te gaan zitten om er samen uit te komen. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek.

Wat doen wij met je klacht?
Zijn we het eens met je klacht dan handelen we dat zo netjes mogelijk af. We bieden bijvoorbeeld onze excuses aan als we fout zitten. Vergoeden gemaakte kosten en/of passen onze werkwijze aan.

Als we het niet eens zijn met je klacht laten we je altijd weten waarom dat is. Ben je het niet eens met ons antwoord dan kan je altijd een klacht indienen bij de griffie van het kanton (rechtbank) waar je bewind/mentorschap of curatele is uitgesproken.

Voor Leeuwarden is dat: Postbus 7596, 8903 JN Leeuwarden of bellen met 088-3611350
Voor Groningen & Drenthe: Postbus 356, 9400 AJ Assen of bellen met 088-3611330

Wij bewaren jouw klacht. Jaarlijkse wordt bekeken wat de meest voorkomende klachten zijn. We gaan daarop onze werkwijze aanpassen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Schroom dus niet en laat ons weten waar je mee zit.