In onze algemene werkwijze staan de regels beschreven over hoe wij werken. Dat zorgt voor duidelijkheid en zo weet je precies wat je kan verwachten van ons en wat wij van jou verwachten.

Algemene werkwijze – Wat je altijd al wilde weten over bewindvoering

1: Wat betekent?
ThuisinBewind: is een eenmanszaak en is bij de KvK geregistreerd onder nummer: 63502046. ThuisinBewind is BTW plichtig. Dat betekent dat wij 21% btw moeten afdragen van onze omzet aan de belastingdienst.

Cliënt: Dat ben jij. Het betreft een natuurlijk persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt/ is gesteld.
Bewindvoerder: Dat is een persoon die werkzaam is bij ThuisinBewind en die jouw geld en goederen beheert.
Onview: Zo heet het digitale systeem waar wij mee werken
Beheerrekening: Wij openen bij ING een rekening op jouw naam waarop wij jouw inkomen en uitgaven beheren.
Leefgeldrekening: Wij openen bij ING een rekening voor jou waarop we het leefgeld storten. Leefgeld is het bedrag waarvan je moet rondkomen per week of per maand.
Budgetplan: Een overzicht van je inkomsten en uitgaven
Informatiegesprek: ons eerste contact bedoelt voor meer informatie over bewindvoering en over ons kantoor
Aanmeldgesprek: verdiepend informatiegesprek en tevens de mogelijkheid om bewindvoering aan te vragen

Inkomen: Alles wat je krijgt van derden. Zoals salaris, uitkering, toeslagen, belastingteruggaven, kinderbijslag, tegemoetkomingen, alimentatie etc.
Vaste lasten: Alle uitgaven waarvoor je ooit getekend hebt. Denk aan huur, elektra, water, gas, ziektekosten, mobiel, tv etc.

2: Taken
2.1 Wat doet een bewindvoerder?

Wij doen de volgende werkzaamheden voor cliënten die onder bewind (komen te) staan voor zover ze op jouw situatie van toepassing zijn:

 • Wij sturen jouw verzoekschrift naar de rechtbank
 • Wij maken een overzicht van je inkomsten, uitgaven en vermogen
 • Wij brengen je inkomsten en uitgaven zonnodig in balans
 • Wij openen een beheer- en leefgeldrekening op jouw naam bij de ING. De overige rekeningen zeggen we op als dat kan. Van de leefgeldrekening krijg je een pinpas. Je kan niet internetbankieren.
 • Wij gaan van jouw inkomen de vaste lasten betalen, we maken reserveringen voor flexibele lasten en bij voldoende inkomen maken we leefgeld over
 • Wij declareren je ziektekosten
 • Wij controleren of er een aansprakelijkheids-, inboedel, en uitvaartverzekering is. Zo niet, dan sluiten we die alsnog voor je af.
 • Wij regelen de toeslagen bij de Belastingdienst
 • Wij vragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen en waterschapslasten
 • Wij doen eenvoudige belastingaangifte box 1
 • Wij treffen betalingsregelingen als dat past in je budgetplan
 • Wij verwerken jouw post
 • Wij laten alle instanties waar jij bekend bent weten dat de post naar ons toe mag
 • Wij doen, als dat kan, een aanvraag schuldhulpverlening bij de gemeente als je problematische schulden hebt.
 • Wij maken binnen 4 maanden na datum uitspraak een boedelbeschrijving die we indienen bij de rechtbank.
 • Wij leggen jaarlijks rekening en verantwoording over jouw situatie af aan jou en aan de rechtbank
 • Wij wisselen relevante informatie uit met derden om zo jouw geld en goederen goed te kunnen beheren, maar houden rekening met jouw privacy.
 • Wij helpen jou inzicht te krijgen in je financiële situatie en als het kan vergoten we je zelfredzaamheid

3: Wat verwachten we van jou?
Wij doen dus een heleboel zaken voor je maar ook een heleboel zaken niet. En belangrijk, wat je zelf nog kan en wil dat mag je zelf, in overleg met ons, ook doen. Om goed met elkaar te samen werken kunnen er een aantal dingen echt niet, zoals;

 • Wij houden niet van dreigingen, geweld, schelden of vernielingen in welke vorm dan ook
 • Middelen gebruik, zoals alcohol of drugs hebben invloed op de gesprekken die we met elkaar hebben. Voor ons is het lastig om met je om te gaan als je gebruikt hebt. Wil je daar rekening mee houden als je contact met ons zoekt?
 • De wet overtreden. Als wij daar getuige van zijn dan moeten we dat melden aan de benadeelde of de politie.

Maar net zo belangrijk als de zaken die we niet accepteren is de manier waarop we met elkaar omgaan.

Wat vragen we van bewind cliënten:

 • Vertel ons alles wat te maken heeft met je inkomsten, uitgaven, schulden, vermogen en je persoonlijke omstandigheden. En ook alles wat daarin in de toekomst wijzigt. Alleen dan kunnen we je financiële situatie goed beheren. Ga je samenwonen, ben je zwanger, verlies je je baan, krijg je een erfenis, vertel het ons.
 • Zorg dat we weten waar en hoe we je kunnen bereiken.
 • Je mag geen nieuw schulden maken of verplichtingen, zoals abonnementen, aan gaan zonder dat we het weten. Maak je wel nieuwe schulden of ga je verplichtingen aan dan is ons beleid dat we dat betalen zodra het kan. Uitgangspunt is geen nieuwe schulden tijdens bewind.
 • Zonder inkomen kunnen we geen bewind uitvoeren. Jij bent diegene die voor inkomen moet zorgen, maar we helpen je bij vragen rondom een arbeidsovereenkomst of uitkeringen.
 • Als de rechter je oproept voor een zitting ben je verplicht te komen.
 • Als je identiteitsbewijs verlopen is moet je een nieuwe aanvragen en een kopie aan ons geven.
 • Na uitspraak bewind vragen jou relevante post die je nog thuis krijgt aan ons door te sturen. Dat geldt ook voor mail.

4: Schulden
Wettelijk gezien is schuldhulpverlening de taak van de gemeente en niet van bewindvoerders. Wij willen wel proberen een oplossing te vinden voor jouw schulden. Wij hebben jou daar bij nodig. Jij moet een lijst aanleveren van je schuldeisers. Dan stellen wij ze op de hoogte van jouw situatie en proberen we erger te voorkomen. Wij kunnen niet altijd voorkomen dat er beslag gelegd wordt op jouw geld of goederen of dat jouw schulden oplopen. Voor het aanpakken van problematische schulden brengen wij extra kosten in rekening. 

5: Transparant
Wij houden van openheid en eerlijkheid. Daarom werken we met een digitaal systeem om jouw geld goed te beheren. Dat systeem heet Onview. Jij kan met jouw eigen computer of smart telefoon meekijken wat er gebeurt met je inkomen. Je kan zowel de beheer,- als de leefgeldrekening zien. Handig.

6: Leefgeld en auto
Leefgeld en auto zijn twee zaken waar we vaak vragen over krijgen. Hoe veel leefgeld krijg ik en mag de auto blijven? Een auto mag blijven mits het betaald kan worden en mits dat kan in verband met een schuldregeling. Voor het leefgeld geldt dat we eerst je vaste lasten betalen. Wat overblijft zetten we een klein gedeelte aan de kant voor onverwachte zaken. Van het restant bepalen we samen met jou hoe hoog je leefgeld wordt en hoe vaak je dat krijgt (bijvoorbeeld per week of per maand) en soms ook wat je er van betaalt. 

7: Wat kost het?
Beschermingsbewind kost geld. Wij hebben de tarieven niet zelf bedacht. Dat doet het LOVCK voor ons. Bij de start betaal je opstartkosten. Daarna betaal je elke maand een bedrag zolang de maatregel duurt. Wordt de maatregel uitgesproken op de 1e t/m 16e dag dan brengen wij de hele maand in rekening. Vanaf de 17e dag in de maand brengen we het restant van die maand verhoudingsgewijs in rekening. Daarna brengen we elke eerste van de maand de kosten van die maand in rekening. Bij het einde van bewind brengen we voor het opmaken van de eindrekening & verantwoording ook kosten in rekening. Voor sommige specifieke werkzaamheden vragen we ook een vergoeding, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning. We overleggen daarover met jou en vragen toestemming aan de rechter.

Het uitgangspunt is dat je ons zelf betaald. Leef je op of onder bijstandsniveau dan vergoedt de gemeente meestal de kosten. Wij vragen de vergoeding voor je aan. Als je geen recht op bijzondere bijstand hebt moet je zelf de kosten van bewind betalen. Met name de intakekosten kan dat een flink bedrag zijn dat je ineens moet betalen. Bij ThuisinBewind heb je gelukkig de mogelijkheid de intakekosten in termijnen te betalen.

Het in behandeling nemen van de aanvraag bij de rechtbank kost geld. Dat noemen we griffiekosten. ThuisinBewind betaalt niet de griffiekosten. Het is verstandig dat je rekening houdt met deze uitgave. Als je cliënt wordt van ThuisinBewind vragen wij bijzondere bijstand aan voor de griffiekosten als je een inkomen op bijstandsniveau hebt.

8: Digi-d
Digi-d is jouw elektronische handtekening. Door gebruik te maken van je Digi-d kun je op steeds meer plaatsen elektronisch bij jouw gegevens. Door het tekenen van het verzoekschrift voor bewind machtig je ThuisinBewind dat wij gebruik mogen maken van je Digi-d. Door gebruik te maken van je Digi-d kunnen wij jouw financiële situatie sneller en beter beheren. Heb je geen Digi-d dan vragen wij je er een aan te vragen.

9: Overlijden
Als jij overlijdt eindigt op dat moment het bewind. Het is handig als we weten wie je erfgenamen zijn zodat we de juiste personen inlichten. Heb je een testament dan zouden we graag een kopie willen. Heb je in je testament een executeur benoemt dan moet er expliciet in staan dat diegene toestemming heeft om onze eindrekening en verantwoording te tekenen. We vragen of je dat wil doorgeven aan de notaris. Heb je geen testament dan zouden we graag willen weten wie jouw wettelijke erfgenamen zijn en waar en hoe we ze kunnen bereiken.

ThuisinBewind regelt nooit jouw begrafenis of crematie. Is er niemand die dat voor je doet dan lichten wij de burgemeester in van jouw woonplaats om jouw begrafenis te regelen.

10: Hoe vaak zien we elkaar?
We zien elkaar bij het kennismakings- en aanmeldgesprek en mogelijk nog op een zitting bij de rechtbank. Daarna zien we elkaar eigenlijk niet weer. Dat is niet omdat wij dat niet zouden willen maar omdat wij daar niet genoeg tijd voor krijgen. Het aantal uren dat wij per jaar krijgen om ons werk te doen is vastgelegd door de rechtbank. Die tijd hebben we ook echt nodig om alle administratieve handelingen uit te voeren. Er blijft dan geen tijd over voor gesprekken waarin we elkaar zien.

We hebben dus per telefoon en e-mail contact of soms per post. Ons e-mail adres is: bewind@thuisingroep.nl. Een brief sturen mag naar: Postbus 2505, 8901 AA Leeuwarden. Ons telefoonnummer is: 058-7370172. De beltijden staan op onze website. Als je e-mail of een brief stuurt proberen we binnen twee werkdagen je vraag te hebben beantwoord, maar soms lukt dat niet omdat iedereen tegelijk een vraag stuurt. We vragen je dan even geduld te hebben.

11: Je bent niet tevreden?
Soms kan er iets gebeuren en ben je niet tevreden over ons. Laat het ons weten! We hebben een aparte klachtenregeling die je precies vertelt wat je moet doen. 

12: Je bent tevreden
Wat fijn dat je tevreden bent. Vertel het vooral verder. Wil je ons iets geven dan willen we je laten weten dat wij geen grote geschenken of cadeaus mogen aannemen. Een lief mailtje, kaartje of zelfgebakken koekjes vinden we meer dan voldoende.

13: Aansprakelijkheid
ThuisinBewind heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Als er wat gebeurt dan vergoedt onze verzekeringsmaatschappij de schade. De vergoeding die ThuisinBewind moet betalen kan nooit hoger zijn dan de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Voor jouw aansprakelijkheid heb je een verzekering of sluiten we een verzekering voor je af.

14: Vervanger
ThuisinBewind heeft vervanging geregeld voor de momenten dat we met vakantie of ziek zijn. Je kan gewoon blijven bellen en e-mailen zoals je gewend bent.

15: Einde samenwerking met ThuisinBewind
Soms wordt onze samenwerking beëindigd. Dat kan omdat de maatregel niet langer nodig is omdat je het zelf weer kan. Het kan ook omdat je naar een andere bewindvoerder wil. Het kan ook omdat wij niet meer met je willen of kunnen samenwerken. In alle gevallen moet er een aanvraag ingediend worden bij de rechtbank. De rechter beslist vervolgens over het verzoek. Het eind bewind stopt ook op het moment dat je overlijdt.